Spullenprocessie Jeruzalem Materiële ontlasting: Gepast afscheid van overgebleven spullen bij verhuizing.

De wijk Jeruzalem wordt gerenoveerd. Iedereen moet verhuizen. Persoonlijke bezittingen worden ingepakt. Een gedeelte van deze spullen is aan vervanging toe, nog niet uitgepakt sinds de vorige verhuizing of mag ‘gewoon’ weg. Verhuizen is Weggooien.

Tilburg CowBoys wil deze spullen niet onopgemerkt naar de vuilnisbelt laten gaan. De bezittingen geven een prachtig beeld van Jeruzalem en verdienen een waardig afscheid. 

Huis-aan-huis worden de spullen die weg kunnen opgehaald, bijpassende verhalen worden genoteerd. De avond voor de processie zijn alle spullen te zien tijdens een wake in het buurthuis. Vergezeld door muziek trekt een processie vol spullen door de wijk. Bewoners zijn uitgenodigd om mee te lopen of de processie te volgen vanuit voortuin of vanaf balkon. De processie eindigt bij de vuilnisbakken op het Caspar Houbenplein. De vuilnisbakken op het plein zijn voorzien van een op maat gemaakt gedicht van Hans d’Olivat dat ter plaatse wordt voorgedragen. De voormalige bezittingen worden hierna één voor één in de vuilnisbak gegooid.

April 2008, Jeruzalem Tilburg.

 

Procession of Goods in Jeruzalem
Material unburden; appropriate farewell to remaining items because of move.

Jeruzalem, a district in Tilburg, is being renovated. Because of the renovation all inhabitants have to move. Personal belongings will be packed. A section of the belongings needs to be replaced, isn’t used since the last move or simply needs to go. Moving is Deleting.

Tilburg Cowboys believe these items cannot be thrown away unnoticed. The belongings represent Jeruzalem and it’s inhabitants and deserve a worthy farewell. Items are collected at the door, the stories that accompany them are noted. The night before the procession all items are displayed during a wake at the community centre. Accompanied by music the procession follows its path through the district. Inhabitants are invited to walk along or to follow the procession from balcony or front yard. The bins on the central square of the district are covered with a custom made poem of Hans d’Olivat that is recited before the previous belongings are thrown in the bins one by one.

April 2008, Jeruzalem Tilburg.
 

 • Pieter van der Klei
 • Jos van den Hanenberg
 • Gon Mevis
 • Henk Koekoek
 • Piet Maas

Muziek

 • Bram Donders
 • Judith Kuiper
 • Naan Eldering
 • Frans van der Meer
 • Rob Villevoye
 • Guus Voermans
 • Huub van Oort
 • Petra Heijnekamp
 • Leon van Egmond
 • Ramses Koolen

Dragers

 • Beewee Nederkoorn

Muziek

 • Hans d'Olivat
 • Chris Gribling
 • Sander van Bussel

Concept en organisatie

 • Evert Hilhorst

Dragers

Met dank aan

Meer weten over dit project of de cowboys? Stuur een bericht