Herinneringen Netwerk DEEL MEE

Deel mee in het web van gedeelde herinneringen

Tilburg Cowboys en hun ruilbeambten trokken de buurten in met een bakfiets vol voorwerpen met een persoonlijk verhaal. Bewoners werden uitgenodigd een ding met herinnering toe te voegen en te ruilen voor een ander voorwerp met een verhaal uit de bakfiets. In een expositie werden de nieuwste aanwinsten van Herinneringen Netwerk DEEL MEE dagelijks tentoon gesteld.

Op het moment dat de bakfietsbrigade van Tilburg Cowboys aan de deur komt, wordt gevraagd om een voorwerp met een bijzonder verhaal. De objecten hoeven niet duur te zijn, alleen de emotionele betekenis telt. Gewone dingen met een verhaal worden op deze manier voor de volgende eigenaar een object met een bijzonder verhaal. Denk aan een zelf gekleide asbak, het theelepeltje van oma's vakantie, of een mooie steen, gevonden op een fijne dag. De bewoners konden dit ruilen voor de herinnering van een ander, mét bijbehorend voorwerp. De herinneringen vormden samen een nieuw sociaal netwerk.

Alle ruiltransacties werden digitaal gedocumenteerd en vastgelegd. De herinnering werd uitgeschreven, het voorwerp gefotografeerd en de links met de geruilde voorwerpen werden gemaakt. Zo is het netwerk digitaal te volgen, van voorwerp naar voorwerp, van herinnering naar herinnering, van persoon naar persoon en van stad naar stad.

Tilburg Cowboys heeft Herinneringen Netwerk DEEL MEE in 2007 gelanceerd op Theaterfestival Boulevard. Dagelijks werd er in een andere wijk van Den Bosch geruild. In de expositie op de Theater Boulevard werden de nieuwste aanwinsten dagelijks tentoon gesteld. Voorwerpen konden bekeken worden en herinneringen gelezen. Ook de contouren van verhalen van de voorwerpen die weer geruild waren bleven zichtbaar in de expositie. In 2008 werd het netwerk verspreid over Noord-Brabant: in de B5-steden werd er vanuit de bibliotheek geruild. Elke dag vanuit een andere stad werden de voorwerpen huis-aan-huis geruild, gedeeld en gedocumenteerd.

Theaterfestival Boulevard, Den Bosch 2007

 

Memory Exchange Network
Objects in a web of shared memories

Tilburg Cowboys and their exchange-agents visit different neighbourhoods with a tricycle full of objects with a personal story. Residents were invited to add an object with a specific memory to the collection and exchange it for someone else’s object with a story. The objects didn’t need to be expensive in a financial way, only the emotional value counts. All new assets of the Memory Exchange Network were on show daily.

Normal objects with normal stories became normal objects with special stories. Together all the memories formed a new social network. All exchange transactions were documented. The memories were written down, the object was photographed and the web of swapped items was made visible. The entire social network can be followed online, from object to object; memory to memory, person to person and city to city.

ConceptConcept en organisatie  Sander van Bussel Chris Gribling Hans d'Olivat
Uitvoering  Maureen Prins Evert Hilhorst Jean Paul Kocks