Weggeefgeld

Het is zaliger te geven dan te ontvangen

In het kader van geven is beleven, ontwikkelden Tilburg Cowboys het concept Weggeefgeld. Een manier om geld te laten doorvloeien naar hen die het echt nodig hebben.

weggeefgeld

Weggeefgeld is cash. Een munt voor degene die net tekort komt bij de kassa, voor de straatmuzikant of de bedelaar. Degene van wie jij vind dat hij ‘m harder nodig heeft dan jijzelf. Op verschillende evenementen deelden de Cowboys munten van 50 eurocent uit met daarop een sticker ‘Weggeefgeld: voor hen die het nodig hebben’. Daarnaast kregen bezoekers 10 extra stickers om op hun eigen munten te plakken. Hierdoor wordt het totaal aan Weggeefgeld vertienvoudigd.

Door het geld weg te geven ‘aan hen die het nodig hebben’ stroomt het geld naar degene die het echt nodig heeft. Die zal de munt uiteindelijk uitgeven waardoor hij weer opnieuw in roulatie wordt gebracht. Een economie-binnen-de-economie waarin de waarde van het Weggeefgeld steeds hoger wordt. Immers, voor degene die het ècht nodig heeft, is een euro het meeste waard!

Een muntje weggeven is slechts een klein gebaar. Je bent er niet met 50 cent. Het geeft mensen wel de gelegenheid om te oefenen om geld weg te geven. Gewoon, om te merken hoe goed dat voelt.

Yes We're Open Source, bibliotheek Tilburg Centrum, mei 2017
Kwartiermakersfestival, Tilburg, oktober 2009

 

Give-Away-Money

Because it’s more blissful to give than to take, Tilburg Cowboys developed the concept of Give-Away-Money. A way to make money flow to those who need it the most.

Give-Away-Money is cold hard cash. To be used for when you're just a euro short at the check-out, or for a street musician or a homeless person. You decide who is in greater need of that coin than you. On several occasions Tilburg Cowboys handed out 50 cent coins with a sticker on it saying 'Give-Away-Money, for those who need it'. In addition, people also receive 10 extra stickers to put on their own coins, which multiplied the potential Give-Away-Money tenfold.

By giving away money to those who you think need it more than you, the money will eventually end up with people who really need it. This person will spend the money, bringing it back into circulation. An economy-within-an-economy is thus created in which the value of the Give-Away-Money keeps increasing. Because a 50 cent coing is worth most to those who really need it.

Giving away a coin is a small gesture of kindness, but it won't solve any problems. It does offer people the opportunity to practise at giving away money and experience the great feeling that comes with giving.

Yes We're Open Source, library Tilburg Centrum, May 2017
Kwartiermakersfestival, Tilburg, October 2009

weggeefgeld

Concept  Sander van Bussel Chris Gribling Hans d'Olivat
Uitvoering  Sander van Bussel Chris Gribling Hans d'Olivat Amber Dijs Pien Rutten