Spullenprocessie Jeruzalem

Materiële ontlasting:
gepast afscheid van overgebleven spullen bij verhuizing

De wijk Jeruzalem wordt gerenoveerd. Iedereen moet verhuizen.
Persoonlijke bezittingen worden ingepakt.
Een gedeelte van deze spullen is aan vervanging toe, nog niet uitgepakt sinds de vorige verhuizing of mag ‘gewoon’ weg. Verhuizen is Weggooien.

Spullenprocessie

Tilburg Cowboys wil deze spullen niet onopgemerkt naar de vuilnisbelt laten gaan. De bezittingen geven een prachtig beeld van Jeruzalem en verdienen een waardig afscheid. Huis-aan-huis worden de spullen die weg kunnen, opgehaald en bijpassende verhalen worden genoteerd. De avond voor de processie zijn alle spullen te zien tijdens een wake in het buurthuis. Vergezeld van muziek trekt een processie vol spullen door de wijk. Bewoners zijn uitgenodigd om mee te lopen of de processie te volgen vanuit hun voortuin of vanaf hun balkon. De processie eindigt bij de vuilnisbakken op het Caspar Houbenplein. De vuilnisbakken op het plein zijn voorzien van een op maat gemaakt gedicht van Hans d’Olivat dat ter plaatse wordt voorgedragen. De voormalige bezittingen worden hierna één voor één in de vuilnisbak gegooid.

Wijk Jeruzalem, Tilburg, april 2008

 

Procession of Goods in Jeruzalem
Material unburdening: appropriate farewell to remaining items because of move.

Jeruzalem, a neighbourhood in Tilburg, is being renovated. Because of the renovation all inhabitants have to move. Personal belongings will be packed. A section of the belongings needs to be replaced, hasn't been used since the last move, or simply needs to go. Moving is Deleting.

Tilburg Cowboys believe these items cannot be thrown away unnoticed. The belongings represent Jeruzalem and it’s inhabitants and deserve a worthy farewell. Items are collected at the door, the stories that accompany them are noted. The night before the procession all items are displayed during a wake at the community centre. Accompanied by music the procession follows its path through the district. Inhabitants are invited to walk along or to follow the procession from balcony or front yard. The bins on the central square of the district are covered with a custom made poem of Hans d’Olivat that is recited before the previous belongings are thrown in the bins one by one.

Jeruzalem-neighbourhood, Tilburg, April 2008

Concept en organisatie  Sander van Bussel Chris Gribling Hans d'Olivat
Muziek  BeeWee Nederkoorn Gon Mevis Jos van den Hanenberg Henk Koekoek Piet Maas Pieter van der Klei
Dragers  Evert Hilhorst Bram Donders Frans van der Meer Naan Eldering Rob Villevoye Guus Voermans Huub van Oort Petra Heijnekamp Leon van Egmond Ramses Koolen Judith Kuiper
Met dank aan  Naan Eldering Evert Hilhorst