The Relic Sideshow

If you believe in rock ’n roll

Jimmy Rubble’s urn met hartslagspeaker, the Lord’s show-cape van appelmoesblikken, een cocaïne-lijntjes-mal in de vorm van een notenbalk,
een doe-het-zelf microfoonstandaard met wandelstokplaatjes
of Jeremy Paxton’s cowboylaars met zoen-kussentje:
een greep uit het rariteitenkabinet The Relic Sideshow.

The Relic Sideshow

The Relic Sideshow is een toerende tentoonstelling van rock ‘n roll-relikwieën van imaginaire artiesten. De aanbidding van voorwerpen die aan pophelden of filmsterren hebben toebehoord, is een aan religieuze aanbidding grenzende verheerlijking. Wereldwijde roem is hier het nieuwe geloof, het ultieme onbereikbare. De popheld of filmster wordt als nieuwe, betere, bijna bovenmenselijke figuur gezien.

In de Relic Sideshow is het de beurt aan de mindere goden, waarvan de roem vervlogen is en waaraan de vergetelheid knaagt. Een 11-tal relikwieën van deze imaginaire, door Tilburg Cowboy van Bussel gecreëerde personages, zijn in dit rariteitenkabinet te zien. De relikwieën worden tentoongesteld in 11 speciaal gemaakte flightcase-vitrines voorzien van eigen verlichting.

Op Onderstroom Festival Vlissingen was er een speciale Relic Sideshow Revue. Muzikanten uit Vlissingen speelden door henzelf gecomponeerde liedjes van de imaginaire Relic Sideshow artiesten. Dezelfde avond werden er ook memorabilia geveild en was er een Relic Sideshow Quizz.

IMG Festival, Rotterdam, oktober 2010
De Piek/ Onderstroom Festival, Vlissingen, 9 juni t/m 5 juli 2008
Rock ’n Popmuseum, Gronau (DE), 2 september t/m 14 oktober 2007
Poppodium Nieuwe Nor, Heerlen, juni 2007
013 Popcentrum, Tilburg, februari 2007
Noorderslag Festival, Groningen, januari 2007

 

The Relic Sideshow
If you believe in rock ’n roll

Jimmy Rubble’s urn with heartbeat speaker, the Lord’s show-cape made out of tin cans, a mould for lines of coke or Jeremy Paxtons cowboy boot with a kiss-cushion. These are just a few curiosities from the collection of The Relic Sideshow.

The Relic Sideshow is a touring exhibition of rock 'n roll relics of imaginary artists. The glorification of pop stars is the central theme of the expo. The worship of objects that have belonged to pop heroes or movie stars is comparable to a religious worship. The unattainability of worldwide fame is the new faith here.

In the Relic Sideshow it is the turn of the lesser gods, whose fame has fallen into oblivion. Tilburg Cowboy van Bussel created 11 imaginary characters that are featured in the expo with their own relic. The relics are exhibited on 11 specially made (flight case) showcases, each equipped with lights. 

Concept, productie en uitvoering  Sander van Bussel
Artiesten Relic Side Show Revue  Danny Vera Leon Riekwell Francis Levoy Eric van den Berge Marsha Dutch Prophets
Hosts  Poppodium 013 Eurosonic Noorderslag Poppodium Nieuwe Nor Image Festival