Autograph Look-A-Like Man

Nieuwe kans op handtekening van je overleden rockheld

In de rij staan voor een handtekening van je held: het is de geloofsbelijdenis van elke fan, de communie van de rockreligie. We are believers!

De Autograph Look-A-Like Man zet look-a-like handtekeningen uit naam van dode pophelden. De fysieke nabijheid wordt voelbaar, dichterbij je held kun je niet komen. Wil je een handtekening van Herman Brood op je bil? Of die van John Lennon op je arm? Het kan weer!

De Autograph Look-A-Like Man kende op zijn 13e de handtekening van Elvis beter dan zijn eigen handtekening. Sindsdien heeft hij niet stilgezeten, vele rocksterren behoren tot zijn repertoire. Jimi Hendrix, Jim Morrisson, Michael Jackson, Johnny Cash, Amy Winehouse om maar eens wat te noemen. Jarenlange studie van handtekeningen gingen vooraf aan zijn coming-out als paraaf-artiest. Zelfs experts kunnen de handtekeningen niet van echt onderscheiden!

Pinkpop, 8 juni 2014
Titty Twister, 22 juni 2014
Heineken Music Hall, 27 februari 2012
Pias Nite Eindhoven, 9 december 2011
Graphic AND Festival Breda,10 september 2011
Lowlands Festival, augustus 2011
Noorderligt Nu, 13 februari 2011

 

Autograph look-a-like man
A new chance at the autograph of your deceased idol

Standing in line for the autograph of your hero; it is the confession of every true fan, the sacrament of rock-religion. We are believers!

The Autograph Look-A-Like Man is specialised in look-a-like signatures of music hero’s. In the name of deceased pop and rock heroes he brings you the autographs of Elvis, Jimi Hendrix, Jim Morrisson, Michael Jackson, Johnny Cash, Amy Winehouse and many more. You have never been closer to your hero; the physical proximity is almost tangible. Do you want a signature of Herman Brood on your butt? Or maybe John Lennons autograph on your arm? This is your chance!

Concept en uitvoering  Sander van Bussel
Presentatie  Vincent Herman