Kermisprijzen Ruilpost

Blijer met een andere prijs

Een gewonnen prijs op de kermis kun je niet altijd zelf kiezen. Ontevreden met je kermisprijs? Liever een andere prijs gehad? Ruilen bij de Ruilpost helpt!

Op de grootste kermis van de Benelux worden bezoekers uitgenodigd om gewonnen prijzen te ruilen voor een andere prijs. De Ruilbeambten van de Ruilpost zien toe op een eerlijke ruil: ruilen uit hebzucht wordt niet toegestaan, het ruilen is om tevredenheid te bevorderen.

Een speciaal formulier dat moet worden ingevuld attendeert de ruilers op hun gevoelens van ontevredenheid. De ingevulde formulieren werden door onderzoeker Maud Klein in een rapport verwerkt, met als prachtige conclusie: van de ruim 1400 ruilers ging 92% blijer naar huis! Tilburg Cowboys wijzen met hun Ruilpost niet slechts op zaken als ontevredenheid, de alsmaar doorrollende geldeconomie en hebzucht vs. eerlijke ruil, maar zien Ruilen tevens als levens-verbeterende activiteit.
 Ruilen staat vrij. Ruilen kost niets.
 Mens, durf te Ruilen!

Tilburgse Kermis, 2005

 

Swap-post at the Fair
Happier with another price

You can’t always choose your own prize. Maybe you are unhappy with what you’ve won at the fair, maybe you preferred something else? Exchange it at the Swap-post! 

At the largest fair in the Benelux, visitors could swap their prizes for different items. The Exchange Officials at the Swap-post monitored a fair exchange; a swap out of greed was not permitted.
All exchanges were documented and checked on happiness-improvement. Over 90% of the swappers went home happier after their exchange! Tilburg Cowboys Swap-post not only calls attention for themes as dissatisfaction and greed but tries to prove swapping can be a life-improving activity.

Fairground Tilburg, 2005

Concept  Sander van Bussel Chris Gribling Hans d'Olivat
Vormgeving  Sander van Bussel
Ruilbeambten  Sander van Bussel Chris Gribling Hans d'Olivat Nathalie Nijs
Met dank aan  Joost Farla