Havenvondsten Expo

De mogelijke waarheid boven water

Op 1 juni 2008 werd de bodem van Tilburgse Piushaven leeggevist. Tilburg Cowboys verwonderden zich over de opgedoken havenvondsten. Hoe zijn ze in het water belandt, van wie is het geweest?

havenvondsten

In de Havenvondsten Expo fungeerde de Piushaven als een geheim depot. Een vergaarbak van geschiedenissen. Criminaliteit, gestolen waar en verloren gewaande goederen: de fantasie neemt het snel over. Voor de Havenvondsten Expo werden alle naar boven gehaalde voorwerpen geanalyseerd en via de media naar buiten gebracht. Mensen werden uitgenodigd om hun versie van de waarheid in te sturen. Het doel was om het verhaal achter de vondsten boven water krijgen, maar de waarheid is ondergeschikt aan de kracht van verwondering en fantasie. Het ‘Bureau voor Waarheidshervinding inzake Havenvondsten’ bepaalde welk ingezonden verhaal de mooiste waarheid zou zijn.

Piushaven, Tilburg, juli 2008


Harbour Findings Expo
The possible truth above water

On the first of July 2008 the harbour in Tilburg was emptied from objects. The Tilburg CowBoys were amazed about the excavated findings. How did they end up in the water? Who did they belong to?

In the Harbour Findings Expo the harbour of Tilburg functioned as a secret storage. A reservoir of histories. Criminality, stolen goods and lost items; fantasy easily takes over. All found objects were analysed and brought into publicity. People were asked to send in their version of the truth of a particular object. The goal was to hunt down the stories behind the objects, but off course truth is inferior to the power of imagination. The Bureau for Truth-rediscovery on Harbour Findings’ determined which submitted story would make the most beautiful truth.

Piushaven, Tilburg, July 2008

Concept  Sander van Bussel Chris Gribling
Organisatie  Sander van Bussel Chris Gribling Hans d'Olivat
Uitvoering  Sander van Bussel
Teksten  Sander van Bussel BeeWee Nederkoorn Hans d'Olivat